[]

burada ne demek istenmiş?

tev burs başvurusunda karşıma çıktı:

"Veri sorumlusu sıfatı ile Vakfımız ve Vakfımız adına şubelerimiz, Iktisadi işletmelerimiz, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir , depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Vakfımızın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurtdışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, ve/veya Vakfımızın şubeleri veya Iktisadi işletmeleriyle paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Kişisel verileriniz, Vakfımız/şubelerimiz/iktisadi işletmelerimiz/internet sitemiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Vakfımız ve şubelerimiz 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan diğer yönetmelik hükümlerinde belirtilen faaliyetlerini yerine getirirken, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri yukarda belirtildiği şekilde 3. kişilerle, paylaşmak ve aktarmak durumunda kalabilir.

Aşağıda 6698 sayılı kanunda belirtilen tarafınıza ait hakların da altını çizerek; İşbu bilgilendirme ve onay formu ile Türk Eğitim Vakfı olarak yukarıda belirtilen haller dışında 6698 Sayılı Yasa’nın hükümlerine uygun olarak davranacağımızı taahhüt etmekteyiz. Burs yükümlülüklerimizi, kurulan sistem üzerinden yürütebilmemiz için kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz. Açık rızanız olmadığı takdirde kişisel veriler işlenemeyeceğinden başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Haklarınız;6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde; “Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (bu takdirde bursunuz kesilmektedir), Yukarıdaki talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme”haklarına sahipsiniz."

-----------

benim anladığım; yasaklı sitelere girme, illegal bahis oynama, int. üzerinden dolandırıcılık yapma gibi durumları 3. şahıslara bildiriyorlar doğru mu anladım

 
“Sen bize bir konuda başvurdun ama biz bürokratik bir kurumuz, ilişki kurduğumuz herkesi ve herşeyi kayıt altına alırız, yarın birgün herhangi bir sorun olursa bunları herkesle paylaşırız, ya bu durumu kabul et ya da iletişimi keselim.”

Demişler.
  • kapitalist gerilla  (28.09.18 02:29:12) 
Ayrıca demişler ki; senin numaranı saçma sapan markalara vereceğiz, onlar da sana saçma sapan reklam smsleri atacaklar.


  • kapitalist gerilla  (28.09.18 02:33:50) 
Bursu ve daha fazlasını senin numaranı verdiğimiz kurumlardan çıkarıyoruz. Biz de ekmeğimizdeyiz, demişler.


  • odiilde  (28.09.18 08:15:33) 
Kişisel verilerin korunmasına dair kanun çıktı.
Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum.
Sen kişisel bilgilerini kurumlara veriyordun sonra ne yapıyorlar bilemiyordun, bu kanunla sen burs başvurusu yaptıgın yere benim bilgilerimi nerelerde kullandın vb gibi talepte bulunabiliyorsun.
İnternet sitelerine bak genelde KVKK diye bir sekme geldi çoguna.
  • liberal  (28.09.18 10:24:42) 
1
buraya yazılanların hakları Sir Anthony Hopkins'e aittir.
yazan eden compumaster, ilgilenen eden fader
modere edenler angelus, Artibir, aychovsky, baba jo, basond, compumaster, deckard, fader, fraise, groove salad, kahvegibi, kaymaktutmayansicaksut, kibritsuyu, monstro, pandispanya, robin, ron dennis
bu sitede yazılanların hiçbiri doğru değildir. site içeriği küçükler için sakıncalı olabilir. yazılardan yazarları sorumludur. kaynak göstermeden alıntılanamaz. devlet tarafından atanmış bir kurumun internet üzerinde kimin hangi bilgiye ulaşıp ulaşamayacağına karar vermesi insan haklarına aykırıdır. web siteleri kullanıcıların istekleri doğrultusunda bağlandıkları yerlerdir. kullanıcılar isterlerse bir web sitesine bağlanmayabilirler. bu güçleri ve imkanları mevcuttur. bir kullanıcı bir siteye bağlanmak istiyorsa bu onun tercihi ve hakkıdır. bağlanmak istemiyorsa bu yine onun tercihi ve hakkıdır. halkın kendisine hizmet etmesi için görevlendirdiği kurumlar hadlerini aşıp halka neye ulaşıp ulaşmayacağını bilmeyen cahil cühela muamelesi edemezler. ebeveynlerin çocuklarını sakıncalı içeriklerden koruması için çok sayıda bedava ve ücretli yazılım mevcuttur. bu yazılımlar bir web tarayıcısını kullanmaktan daha karmaşık teknik bilgi gerektirmemektedir. devletin milletini küçük düşürmesi ve ebleh yerine koyması yasaktır. Skimlinks ile linkler üzerinden yönlendirme payı alınmaktadır.