[]

İngilizce bilenlere sorularım var? (Acil)

40 soru var, süreniz başladı... Çok teşekkürler şimdiden. Ben yaptım ama emin değilim ve kendiminkilerle karşılaştırcam. Lütfen eminseniz cevaplardan yazın.

1)Let's go to the theatre, .......
a)don't we?
b)let us?
c)shall we?
d)will we?

2)By this time tomorrow we ... the meeting.
a)will have
b)will have had
c)are having
d)will had had

3)"We'll never be able to do it" said the man to nobody ....
a)Especially
b)Specially
c)in particular
d)himself

4)He wrote the programme ....., he didn't need anybody's help.
a)by his own
b)on his own
c)on himself
d)by his ownership

5)...... thinking that he would win the lottery.
a)there was no use
b)it was no point
c)it was no use
d)it was usefulness

6)They laughed a lot last night. The film .... very funny.
a)should have been
b)must have been
c)was to be
d)should be

7)He ran so fast .... being followed by ghost.
a)as
b)as if he were
c)like

8).... but i realised what he had done.
a)little did he know
b)little known
c)little he knew
d)little knowing

9)A)Ask her when will be ready the food.
B)Ask her when will be the food ready.
C)Ask her when the food will be ready.
D)Ask her when will the food ready be.

10)I couldn't mend the PC myself, so i ... at a shop.
a)had it mended
b)had it mend
c)did it mend
d)had mended

11)I wish i .... a car, i'm tired of catching the bus.
a)have
b)would have
c)had
d)had had

12)They ... last night, but i'm not sure.
a)may come
b)might come
c)should come
d)may have come

13)She worked hard yesterday and ... type all the letters.
a)was able to
b)can
c)could
d)would be

14)You look tired. You ... go to bed.
a)need
b)have
c)should have
d)ought to

15)That was a great match. İ'll never forget ... Messi score that goal.
a)see
b)to see
c)seeing
d)to seeing

16)I thought you ...
a)will come to the party
b)were coming to the party
c)come to the party
d)have come to the party

17)"Those cases look heavy"
"... carry one for you?"
"That's very nice of you"
a)Will i
b)Do i have
c)Shall i
d)Do it

18)Don't forget ... those letters.
a)to post
b)posting
c)to posting
d)post

19)Where have you put my keys=
I clearly remember ... them on the table last night.
a)to leave
b)left
c)did leave
d)leaving

20)That's the ... of my worries, it'll never happen.
a)fewer
b)less
c)last
d)least

21)I wouldn't mind ... tonight.
a)to go out
b)go out
c)going out
d)to going out

22)The man ... in the corner is my boss.
a)whose
b)sitting
c)is sitting
d)sits

23)I ... working at night nowadays.
a)used to
b)used
c)am used to
d)would

24)I have to catch to catch the 5.00 am train tomorrow, so i ... go to bed late.
a)needn't
b)haven't
c)have to
d)mustn't

25)They weren't surprised and nor ... I.
a)weren't
b)wasn't
c)were
d)was

26)This is the cat ... I saw.
a)whom
b)----
c)what
d)who

27)I invited Mary out for a meal, but unfortunately she ... dinner.
a)had already got
b)had already had
c)have already had
d)already had

28)Peter is ... Jane to do it at this very moment.
a)telling
b)saying
c)saying to
d)telling to

29)I i won the lottery, i ... a house in the country.
a)would buy
b)have bought
c)will buy
d)would have bought

30)Simon ... in Madrid since 1982.
a)lives
b)is living
c)does live
d)has lived

31)There ... spectators at the match.
a)were no
b)weren't no
c)were any
d)were not

32)The kitchen can't be dirty he ....
a)is just clean it
b)have just cleaned it
c)just clean it
d)has just cleaned it

33)I haven't had lunch with my mother ... a year.
a)for
b)---
c)since
d)during

34)I've lost my keys. I can't find them ...
a)anywhere
b)nowhere
c)nothing
d)somewhere

35)We can't get there by 3.00 pm. There is ... time.
A)few
b)too little
c)to little little
d)too few

36)The room was empty. There .... there.
a)wasn't nobody
b)was anybody
c)was nobody
d)was somebody

37)A)Give the Joan money.
B)Give the money to Joan.
C)Give to Joan the money.
D)Give the money at Joan.

38)We haven't got ... mineral water.
a)a lot
b)little
c)too
d)much

39)I haven't got....
a)no money
b)money
c)any money
d)some money

40)... orange juice in the fridge.
a)there isn't no
b)there is any
c)there isn't any
d)there aren't no

 
1 c
2 c
3 c
4 a
5 a
6 b
7 b
8 a
9 c
10 a
11 c
12 d
13 a
14 c
15 c
16 b
17 c
18 a
19 d
20 d
21 c
22 b
23 c
24 d
25 d
26 b
27 d
28 a
29 a
30 a
31 a
32 d
33 c
34 a
35 b
36 c
37 b
38 d
39 c
40 c
  • nahtoderfahrung  (27.05.19 21:53:15) 
1c2b3a4b5b6b7b8a9b10a11c12d13a14d15c16b17c18a19d20d21c22b23c24d25d26b(that olmalı o şık)27c28d29c30b31a32d33a34a35b36c37b38d39c40c

Birkaç hatam vardır. Sonuçta mühendisim benim dalım değil.
  • the coon  (27.05.19 22:01:55) 
2. soru b olacak. o soruya yanlış cevap veren birinin cevaplarını ciddiye alma.

edit: 3 de c olacak. vay anasını.
  • acımasız gerçekler  (27.05.19 23:51:46 ~ 23:52:52) 
2-b
3-c
4-b (by himself de olabilir)
5-c
..
9-c
14-d
27-b (past perfect)
28-a
30-d (has been living de olabilir since var)
33-a
  • stocker16  (28.05.19 01:01:27) 
1
buraya yazılanların hakları Sir Anthony Hopkins'e aittir.
yazan eden compumaster, ilgilenen eden fader
modere edenler Artibir, aychovsky, baba jo, basond, compumaster, deckard, fader, fraise, groove salad, kahvegibi, kaymaktutmayansicaksut, kibritsuyu, monstro, pandispanya, robin, ron dennis
bu sitede yazılanların hiçbiri doğru değildir. site içeriği küçükler için sakıncalı olabilir. yazılardan yazarları sorumludur. kaynak göstermeden alıntılanamaz. devlet tarafından atanmış bir kurumun internet üzerinde kimin hangi bilgiye ulaşıp ulaşamayacağına karar vermesi insan haklarına aykırıdır. web siteleri kullanıcıların istekleri doğrultusunda bağlandıkları yerlerdir. kullanıcılar isterlerse bir web sitesine bağlanmayabilirler. bu güçleri ve imkanları mevcuttur. bir kullanıcı bir siteye bağlanmak istiyorsa bu onun tercihi ve hakkıdır. bağlanmak istemiyorsa bu yine onun tercihi ve hakkıdır. halkın kendisine hizmet etmesi için görevlendirdiği kurumlar hadlerini aşıp halka neye ulaşıp ulaşmayacağını bilmeyen cahil cühela muamelesi edemezler. ebeveynlerin çocuklarını sakıncalı içeriklerden koruması için çok sayıda bedava ve ücretli yazılım mevcuttur. bu yazılımlar bir web tarayıcısını kullanmaktan daha karmaşık teknik bilgi gerektirmemektedir. devletin milletini küçük düşürmesi ve ebleh yerine koyması yasaktır. Skimlinks ile linkler üzerinden yönlendirme payı alınmaktadır.